Mitandi

IMG-8509 (1)

Mitandi ligger i Månefjellene i Uganda. I 1987 flyttet min familie hit for å bygge skoler etter mange år med krig. I dag jobber jeg og mine foreldre på privat dugnad for å gi utdanning og helsetjenester til folk i dette fjellområdet. Vi har 0 kr til administrasjon, så hver krone kommer frem og når langt.

IMG-8632 (1)

Klinikken på Mitandi

Klinikken på Mitandi har fokus på mor og barn og betyr mye for både små og store:

  • Vi har 40-50 fødsler hver måned og 99 % av fødslene går bra.
  • Stadig flere velger å bruke prevensjon. De siste 20 årene har holdningene til prevensjon endret seg mye takket være klinikken! Foreldre i området står nå bedre rustet til å ta vare på seg selv og barna de velger å få. Det er svært viktig å bidra til lavere befolkningsvekst i Uganda, både med tanke på fattigdomsbekjempelse og bevaring av natur og miljø.
  • Gravide kvinner med HIV får oppfølging slik at HIV ikke overføres til babyen.
  • Klinikken vaksinerer barn og gjennomfører helsekontroll.
  • Helsearbeiderne holder seminarer og reiser rundt i fjellene og underviser folk om helse.

Les mer om klinikken på mitandi.com

Skole og bibliotek på Mitandi

Biblioteket på barneskolen gir skolebarn i området tilgang til de nyeste skolebøkene. Dette gjør at barna lærer mer!

Biblioteket vi har nå består av kun ett rom med plass til rundt 40 elever. Det er trangt om plassen! Rommet befinner seg i en gammel bygning med tak som lekker når det regner. Vi drømmer om å bygge nytt bibliotek! Hvert år trenger vi også nye pensumbøker, kladdebøker, skriveredskaper og vedlikehold. Les mer om biblioteket på mitandi.com

IMG-7977 (1)

Tusen takk for drahjelp! 

Klinikken og biblioteket på Mitandi eksisterer takket være engasjerte enkeltmennesker i Norge som velger å bidra. Jeg er utrolig takknemlig; dette betyr mye for svært mange! Jeg og mine foreldre, Tore og Vigdis, jobber på dugnad med 0 kr til administrasjon. Hver krone kommer frem, og vi får mye ut av pengene. Alle beløp er velkomne; litt er mye bedre enn ingenting! Les mer om Mitandi på www.mitandi.com

VIPPS til 74958

Vennlig hilsen
Christin Oldebråten

###

Følg @mitandi_uganda på Instagram:

igmit

241